20130505-06 Thimphu, Bhutan, Asia

3rd King Memorial Chorten01 3rd King Memorial Chorten02 3rd King Memorial Chorten04 3rd King Memorial Chorten05
3rd King Memorial Chorten01 3rd King Memorial Chorten02 3rd King Memorial Chorten04 3rd King Memorial Chorten05
3rd King Memorial Chorten06 3rd King Memorial Chorten07 3rd King Memorial Chorten08 3rd King Memorial Chorten10
3rd King Memorial Chorten06 3rd King Memorial Chorten07 3rd King Memorial Chorten08 3rd King Memorial Chorten10
3rd King Memorial Chorten11 3rd King Memorial Chorten13 3rd King Memorial Chorten14 3rd King Memorial Chorten15
3rd King Memorial Chorten11 3rd King Memorial Chorten13 3rd King Memorial Chorten14 3rd King Memorial Chorten15
3rd King Memorial Chorten17 3rd King Memorial Chorten18 3rd King Memorial Chorten20 3rd King Memorial Chorten22
3rd King Memorial Chorten17 3rd King Memorial Chorten18 3rd King Memorial Chorten20 3rd King Memorial Chorten22
3rd King Memorial Chorten23 3rd King Memorial Chorten24 Bhutan Kitchen01 Bhutan Kitchen02
3rd King Memorial Chorten23 3rd King Memorial Chorten24 Bhutan Kitchen01 Bhutan Kitchen02
Bhutan Kitchen04 Bhutan Kitchen05 Bhutan Kitchen06 Bhutan Kitchen07
Bhutan Kitchen04 Bhutan Kitchen05 Bhutan Kitchen06 Bhutan Kitchen07
Bhutan Kitchen08 Bhutan Kitchen09 Bhutan Kitchen10 Bhutan Kitchen11
Bhutan Kitchen08 Bhutan Kitchen09 Bhutan Kitchen10 Bhutan Kitchen11
Bhutan Kitchen12 Bhutan Kitchen13 Bhutan Kitchen14 Bhutan Kitchen15
Bhutan Kitchen12 Bhutan Kitchen13 Bhutan Kitchen14 Bhutan Kitchen15
Bhutan Kitchen16 Bhutan Kitchen17 Bhutan Kitchen19 Bhutan Wine01
Bhutan Kitchen16 Bhutan Kitchen17 Bhutan Kitchen19 Bhutan Wine01
Bhutan Wine02 Changangkha (Children) monastery01 Changangkha (Children) monastery03 Changangkha (Children) monastery04
Bhutan Wine02 Changangkha (Children) monastery01 Changangkha (Children) monastery03 Changangkha (Children) monastery04
Changangkha (Children) monastery05 Changangkha (Children) monastery06 Changangkha (Children) monastery07 Changangkha (Children) monastery08
Changangkha (Children) monastery05 Changangkha (Children) monastery06 Changangkha (Children) monastery07 Changangkha (Children) monastery08
Changangkha (Children) monastery09 Changangkha (Children) monastery11 Changangkha (Children) monastery12 Changangkha (Children) monastery13
Changangkha (Children) monastery09 Changangkha (Children) monastery11 Changangkha (Children) monastery12 Changangkha (Children) monastery13
Changangkha (Children) monastery14 Changangkha (Children) monastery15 Changangkha (Children) monastery16 Changangkha (Children) monastery17
Changangkha (Children) monastery14 Changangkha (Children) monastery15 Changangkha (Children) monastery16 Changangkha (Children) monastery17
Changangkha (Children) monastery18 Changangkha (Children) monastery19 Changangkha (Children) monastery20 Changangkha (Children) monastery21
Changangkha (Children) monastery18 Changangkha (Children) monastery19 Changangkha (Children) monastery20 Changangkha (Children) monastery21
Changangkha (Children) monastery26 Changangkha (Children) monastery27 Changangkha (Children) monastery28 Changangkha (Children) monastery29
Changangkha (Children) monastery26 Changangkha (Children) monastery27 Changangkha (Children) monastery28 Changangkha (Children) monastery29
Changangkha (Children) monastery30 Clock Tower Culture Dance Show02 Culture Dance Show03
Changangkha (Children) monastery30 Clock Tower Culture Dance Show02 Culture Dance Show03
Culture Dance Show05 Culture Dance Show06 Culture Dance Show10 Culture Dance Show13
Culture Dance Show05 Culture Dance Show06 Culture Dance Show10 Culture Dance Show13
Culture Dance Show14 Culture Dance Show16 Culture Dance Show17 Culture Dance Show18
Culture Dance Show14 Culture Dance Show16 Culture Dance Show17 Culture Dance Show18
Culture Dance Show20 Culture Dance Show21 Culture Dance Show24 Culture Dance Show25
Culture Dance Show20 Culture Dance Show21 Culture Dance Show24 Culture Dance Show25
Culture Dance Show27 Folk museum01 Folk museum02 Folk museum03
Culture Dance Show27 Folk museum01 Folk museum02 Folk museum03
Folk museum04 Folk museum05 Folk museum06 Folk museum07
Folk museum04 Folk museum05 Folk museum06 Folk museum07
Giant Buddha Statue01 Giant Buddha Statue02 Giant Buddha Statue05 Giant Buddha Statue06
Giant Buddha Statue01 Giant Buddha Statue02 Giant Buddha Statue05 Giant Buddha Statue06
Giant Buddha Statue07 Giant Buddha Statue08 Giant Buddha Statue09 Giant Buddha Statue10
Giant Buddha Statue07 Giant Buddha Statue08 Giant Buddha Statue09 Giant Buddha Statue10
Giant Buddha Statue12 Giant Buddha Statue14 Giant Buddha Statue15 Giant Buddha Statue16
Giant Buddha Statue12 Giant Buddha Statue14 Giant Buddha Statue15 Giant Buddha Statue16
Giant Buddha Statue17 Giant Buddha Statue18 Giant Buddha Statue20 Local Market01
Giant Buddha Statue17 Giant Buddha Statue18 Giant Buddha Statue20 Local Market01
Local Market02 Local Market03 Local Market04 Local Market06
Local Market02 Local Market03 Local Market04 Local Market06
Local Market07 Local Market08 Local Market09 Local Market11
Local Market07 Local Market08 Local Market09 Local Market11
Local Market12 Namgay Heritage Hotel01 Namgay Heritage Hotel02 Takin - National Animal01
Local Market12 Namgay Heritage Hotel01 Namgay Heritage Hotel02 Takin - National Animal01
Takin - National Animal02 Takin - National Animal03 Takin - National Animal04 Takin - National Animal05
Takin - National Animal02 Takin - National Animal03 Takin - National Animal04 Takin - National Animal05
Takin - National Animal07 Takin - National Animal08 Takin - National Animal09 Takin - National Animal10
Takin - National Animal07 Takin - National Animal08 Takin - National Animal09 Takin - National Animal10
Takin - National Animal11 Tashichodzong Capital Building01 Tashichodzong Capital Building02 Tashichodzong Capital Building03
Takin - National Animal11 Tashichodzong Capital Building01 Tashichodzong Capital Building02 Tashichodzong Capital Building03
Tashichodzong Capital Building04 Tashichodzong Capital Building05 Tashichodzong Capital Building07 Tashichodzong Capital Building08
Tashichodzong Capital Building04 Tashichodzong Capital Building05 Tashichodzong Capital Building07 Tashichodzong Capital Building08
Tashichodzong Capital Building09 Tashichodzong Capital Building11 Tashichodzong Capital Building12 Tashichodzong Capital Building13
Tashichodzong Capital Building09 Tashichodzong Capital Building11 Tashichodzong Capital Building12 Tashichodzong Capital Building13
Tashichodzong Capital Building14 Tashichodzong Capital Building15 Tashichodzong Capital Building17 Tashichodzong Capital Building21
Tashichodzong Capital Building14 Tashichodzong Capital Building15 Tashichodzong Capital Building17 Tashichodzong Capital Building21
Tashichodzong Capital Building22 Tashichodzong Capital Building23 Tashichodzong Capital Building24 Tashichodzong Capital Building25
Tashichodzong Capital Building22 Tashichodzong Capital Building23 Tashichodzong Capital Building24 Tashichodzong Capital Building25
Tashichodzong Capital Building27 Tashichodzong Capital Building28 Tashichodzong Capital Building29 Tashichodzong Capital Building30
Tashichodzong Capital Building27 Tashichodzong Capital Building28 Tashichodzong Capital Building29 Tashichodzong Capital Building30
Tashichodzong Capital Building32 Tashichodzong Capital Building33 Tashichodzong Capital Building34 Tashichodzong Capital Building35
Tashichodzong Capital Building32 Tashichodzong Capital Building33 Tashichodzong Capital Building34 Tashichodzong Capital Building35
Tashichodzong Capital Building36 Tashichodzong Capital Building37 Tashichodzong Capital Building39 Tashichodzong Capital Building40
Tashichodzong Capital Building36 Tashichodzong Capital Building37 Tashichodzong Capital Building39 Tashichodzong Capital Building40
Tashichodzong Capital Building42 Tashichodzong Capital Building43 Tashichodzong Capital Building44 Tashichodzong Capital Building46
Tashichodzong Capital Building42 Tashichodzong Capital Building43 Tashichodzong Capital Building44 Tashichodzong Capital Building46
Tashichodzong Capital Building47 Tashichodzong Capital Building48 Tashichodzong Capital Building49 Thimphu01
Tashichodzong Capital Building47 Tashichodzong Capital Building48 Tashichodzong Capital Building49 Thimphu01
Thimphu02 Thimphu03 Thimphu04 Thimphu05
Thimphu02 Thimphu03 Thimphu04 Thimphu05
Thimphu06 Thimphu07 Thimphu08 Weaving centre01
Thimphu06 Thimphu07 Thimphu08 Weaving centre01
Weaving centre02
Weaving centre02