20121012-16 Taipei, Taiwan, Asia

Beef Noodle Dan Shui01 Dan Shui02 Dan Shui03
Beef Noodle Dan Shui01 Dan Shui02 Dan Shui03
Dan Shui04 Dan Shui06 Dan Shui07 Dan Shui08
Dan Shui04 Dan Shui06 Dan Shui07 Dan Shui08
Dan Shui09 Easyhouse01 Easyhouse03 Easyhouse04
Dan Shui09 Easyhouse01 Easyhouse03 Easyhouse04
Easyhouse05 Easyhouse06 Easyhouse08 Easyhouse09
Easyhouse05 Easyhouse06 Easyhouse08 Easyhouse09
Easyhouse10 Just Sleep01 Just Sleep03 MaoKong02
Easyhouse10 Just Sleep01 Just Sleep03 MaoKong02
MaoKong03 MaoKong05 MaoKong06 MaoKong07
MaoKong03 MaoKong05 MaoKong06 MaoKong07
MaoKong08 MaoKong09 MaoKong10 MaoKong11
MaoKong08 MaoKong09 MaoKong10 MaoKong11
MaoKong12 MaoKong13 MaoKong14 MaoKong15
MaoKong12 MaoKong13 MaoKong14 MaoKong15
MaoKong16 MaoKong17 National Palace Museum01 National Palace Museum02
MaoKong16 MaoKong17 National Palace Museum01 National Palace Museum02
Nong Lai01 Nong Lai02 Nong Lai03 Nong Lai04
Nong Lai01 Nong Lai02 Nong Lai03 Nong Lai04
Nong Lai06 Taipei03 Taipei04 Taipei05
Nong Lai06 Taipei03 Taipei04 Taipei05
Taipei06 Taipei07 Taipei10 Taipei12
Taipei06 Taipei07 Taipei10 Taipei12
Taipei13 Taipei14
Taipei13 Taipei14